Bonus Rare 2019 (codes)
Skrevet av AlexGeek. Dato: 07-02-2019 17:24:07
["bonusbag19_1","Bonus Bag I",""]
["bonusbag19_2","Bonus Bag II",""]
["bonusbag19_3","Bonus Bag III",""]
["bonusbag19_4","Bonus Bag IV",""]

["bonusrare19_1_0","Scarlet Daisy",""]
["bonusrare19_1_1","Ochre Daisy",""]
["bonusrare19_1_2","Lilac Daisy",""]
["bonusrare19_1_3","Sky White Daisy",""]
["bonusrare19_1_4","Ultramarine Daisy",""]
["bonusrare19_1_5","Charcoal Daisy",""]

["bonusrare19_2_0","Pink Doughnut",""]
["bonusrare19_2_1","Purple Doughnut",""]
["bonusrare19_2_2","Teal Doughnut",""]
["bonusrare19_2_3","Yellow Doughnut",""]
["bonusrare19_2_4","Brown Doughnut",""]
["bonusrare19_2_5","Black Doughnut",""]

["bonusrare19_3_0","Green Money Plant",""]
["bonusrare19_3_1","Blue Money Plant",""]
["bonusrare19_3_2","Lime Money Plant",""]
["bonusrare19_3_3","Scarlet Money Plant",""]
["bonusrare19_3_4","Magic Money Plant",""]
["bonusrare19_3_5","Purple Money Plant",""]

["bonusrare19_4_0","Chocolate Gelato",""]
["bonusrare19_4_1","Cyan Gelato",""]
["bonusrare19_4_2","Scarlet Gelato",""]
["bonusrare19_4_3","Pink Gelato",""]
["bonusrare19_4_4","Purple Gelato",""]
["bonusrare19_4_5","Green Gelato",""]


1 kommentar

Legg til kommentar

Denne er gammel, så derfor kan du ikke kommentere.

Brukere pålogget
85 guests online...
Pixel Blitz


Sosiale