Sunlight City - New achievements - Habbo
Skrevet av AlexGeek. Dato: 01-07-2019 18:43:26
landing.view.suncity19craft.body=Use the Trashbot Jr. crafting table in conjunction with different ingredients to create Sunlight City clothing and furni!
landing.view.suncity19craft.button=Go craft!
landing.view.suncity19craft.header=Sunlight City Crafting!

suncity_c19_trashboysuncity_c19_trashboy
suncity_c19_trashboy


ACH_Suncity1 - ACH_Suncity10badge_name_ACH_Suncity1=Crafted 2 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity2=Crafted 4 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity3=Crafted 6 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity4=Crafted 8 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity5=Crafted 10 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity6=Crafted 12 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity7=Crafted 14 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity8=Crafted 16 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity9=Crafted 18 Sun City Items
badge_name_ACH_Suncity10=Crafted 20 Sun City Items


3 kommentar

Legg til kommentar

Denne er gammel, så derfor kan du ikke kommentere.

Brukere pålogget
118 guests online...
Pixel Blitz


Sosiale